Slutkonferens Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger, 6 dec

gräs, stolpe, taggtråd

Välkomna till slutkonferens inom projektet ”Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger” som initierats av Regional kustsamverkan Skåne Halland. Projektet har slutkonferens i Helsingborg den 6 december. Länk till anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser—skane/2023-10-26-framtida-grundvattennivaer-i-kustzonen-nar-havet-stiger—slutkonferens.html För mer information om projektet: https://www.regionalkustsamverkanskanehalland.se/framtida-grundvattennivaer-i-kustzonen-till-foljd-av-stigande-havsnivaer/

Kustmöte 2023

Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Landskrona stad och Erosions- skadecentrum (EC) bjuder in till Kustmöte 2023 i Landskrona, 4 oktober 11:30 – 5 oktober 16:00. Uppdatering: Presentationerna finns nu på SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/Forskning–larande/kurser-och-seminarier/kursutbud/kustmote/presentationer-kustmote-2023/ Årets konferens uppmärksammar strategier för att hantera kustnära kulturarv och befintlig bebyggelse i ett förändrat klimat. Vi kommer att belysa utmaningar […]

Sammanfattning RKS stormöte 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Sammanfattning RKS stormöte 2023 Presentation och övriga dokument

Stormöte, 10-11 maj 2023

Ystad Strandskog, badhytter

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar. Sammanfattning RKS stormöte 2023 Underlag från mötet: Program Ny organisationsstruktur Samverkan för en ökad takt i klimatanpassningsarbetet – Johan Anderberg, generaldirektör, Statens geotekniska institut Det kommunala perspektivet på klimatanpassning – Halmstads kommun – Anna […]

Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer

Beviljade medel för MNKA-projekt 2023.

Projektgrupp: SGU (projektledare), Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Halland, SGI och Boverket

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag om framtida grundvattennivåer längs kusten i Skåne och Halland. Länsstyrelserna i Skåne och Halland startade tillsammans med SGI och SGU under 2018 samverkansformen Regional kustsamverkan för Skåne och Halland (RKS).

Hemsidan har nytt utseende!

Ystad havsbad, sandstrand, vågor, dramatiska moln. Oktober 2022.

Under våren 2023 byter hemsidan skepnad och adress, www.regionalkustsamverkanskanehalland.se. Här hoppas vi kunna samla alla våra gemensamma aktiviteter, publikationer och rapporter, notiser och sammanfattningar av stormöten. Samt kontaktinformation och organisationsstruktur. Hör gärna av er ifall ni har några synpunkter eller dylikt.

Anmälan är öppen till stormötet 2023!

Regional kustsamverkan Skåne Halland bjuder in till stormöte den 10-11 maj 2023 på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Tema för årets stormöte är samverkan och naturbaserade lösningar. Målgrupp för stormötet är du som arbetar med eller är berörd av klimatförändringar i kustnära områden, t.ex. politiker och tjänstepersoner, regioner, statliga myndigheter, läroverk, konsulter, intresse- och […]

Save the date – Stormöte 2023

Save the date! Regional kustsamverkan Skåne HallandStormöte 202310-11 maj, Helsingborg Regional kustsamverkan Skåne Halland bjuder in till årets stormöte den 10-11 maj i Helsingborg.Tema för årets stormöte är samverkan och naturbaserade lösningar. Dagarna kommer bjuda på inspirerande föreläsningar och workshops, samt spännande fältbesök. Vi planerar även för att representant från ansvarigt departement ska medverka med […]

Stormöte, 2 mars & 31 maj 2022

Ystad Strandskog, badhytter

Stormötet 2022 planerades ursprungligen som en fysisk konferens 2-3 mars i Halmstad. På grund av rådande pandemiläge i början av 2022 bestämdes att mötet skulle delas upp i ett digitalt tillfälle 2 mars och ett fysiskt möte 31 maj.

Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning, SWECO, mars 2022

Kusten är ett dynamiskt system där erosion och ackumulation medför en kontinuerlig omformning av landskapet. Detta kan skapa problem för bebyggelse och infrastruktur belagd i kustzonen, och av denna anledning är det viktigt att följa och övervaka kustens utveckling. I dagsläget är det vanligt att förändringar i kustzonen utreds genom manuell kartläggning av strand- och vegetationslinjer baserat på ortofoton.