Kontakta oss

Nedan finns kontaktuppgifter till oss i Regional kustsamverkans arbetsgrupp.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Halland

Statens geotekniska institut, SGI

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Region Skåne

Region Halland

Kommunrepresentanter