Kustmöte 2023

Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Landskrona stad och Erosions- skadecentrum (EC) bjuder in till Kustmöte 2023 i Landskrona, 4 oktober 11:30 – 5 oktober 16:00.


Uppdatering:

Presentationerna finns nu på SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/Forskning–larande/kurser-och-seminarier/kursutbud/kustmote/presentationer-kustmote-2023/


Årets konferens uppmärksammar strategier för att hantera kustnära kulturarv och befintlig bebyggelse i ett förändrat klimat. Vi kommer att belysa utmaningar kopplat till erosion- och översvämningsskydd med speciellt fokus på juridik. Vi presenterar också nyheter och vad som är på gång hos olika myndigheter, kommuner och branschen.

Utdrag ur programmet
Kustskyddarbete i Landskrona – Mattias Alfredsson med flera från Landskrona stad kommer att ge en lägesbeskrivning.
Skydda utan att förvanska – hur kan kulturmiljöer skyddas mot havsnivåhöjningen? – Karlskrona Kommun
Kustnära kulturarv – utmaningar i ett förändrat klimat nationellt och internationellt – Helen Simonsson, utredare Riksantikvarieämbetet.
Osäkerheter och risker vid planering av skyddsåtgärder för befintlig och ny bebyggelse – Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne, presenterar vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder.
Juridiska möjligheter för att skapa kustskydd – Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör, grundare av Vesterlins företag, tar bland annat upp fastighetsrättsliga verktyg, ansvar och kostnadsfördelning, kommunallagen och PBL.
Fältbesök i Landskrona stad – Eftermiddagen den 5 oktober (Dag 2) kommer vi besöka olika platser i staden kopplat till kustskydd och kulturarv.