Sammanfattning RKS stormöte 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg.

Sammanfattning RKS stormöte 2023

Presentation och övriga dokument