Stormöte, 10-11 maj 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg.

Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar.

Sammanfattning RKS stormöte 2023

Underlag från mötet:

Program

Ny organisationsstruktur

Samverkan för en ökad takt i klimatanpassningsarbetetJohan Anderberg, generaldirektör, Statens geotekniska institut

Det kommunala perspektivet på klimatanpassning – Halmstads kommunAnna Fallkvist, kommunråd, ordförande KS, Samhällsbyggnadsutskott, 1.e vice ordf. Kommunstyrelsen, Urszula Hansson, kommunråd, 1:e vice ordf. KS Samhällsbyggnadsutskott.

Föreläsning Konsten att kommunicera strategiskt, Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Föreläsning Vem ska ta ansvar för klimatanpassningen? Utmaningar med arbetet och uppfattningar om vem som ska göra vad och varför, Åsa Knaggård, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Inbjudan