Välkommen till
Regional kustsamverkan

Här finns information om vad Regional kustsamverkan Skåne Halland (RKS) är och vad vi arbetar med. I menyn ovan når du beskrivning av RKS organisationsstruktur, framtagna publikationer, information och material från pågående och genomförda aktiviteter, information och material från projekt som vi deltar i samt kontaktuppgifter till representanter för RKS. På vår hemsida finns också möjlighet att ta del av en gedigen databas där vi listar rapporter och undersökningar med koppling till erosion och översvämning vid kusten. Databasen är sökbar utifrån flera parametrar såsom titel, organisation, författare, år och rapportnummer samt länk till var rapporten finns att ladda ned.

Ystad havsbad, sandstrand, vågor, dramatiska moln. Oktober 2022.