Aktiviteter

Ystad Strandskog, badhytter
2023

Stormöte, 10-11 maj 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar. Sammanfattning RKS stormöte 2023

Ystad Strandskog, badhytter
2022

Stormöte, 2 mars & 31 maj 2022

Stormötet 2022 planerades ursprungligen som en fysisk konferens 2-3 mars i Halmstad. På grund av rådande pandemiläge i början av 2022 bestämdes att mötet skulle delas upp i ett digitalt tillfälle 2 mars och ett fysiskt möte 31 maj.

Ystad Strandskog, badhytter
2020

Stormöte med workshop, 21-22 jan 2020

Dokumentation från Stormöte för Regional Kustsamverkan i Malmö 21-22 januari 2020: Syntes från stormötet 21-22 januari 2020 – med resultat från workshop och sammanfattning av diskussioner

Ystad Strandskog, badhytter

Stormöte, 10-11 maj 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar. Sammanfattning RKS stormöte 2023 Underlag från mötet: Program Ny organisationsstruktur Samverkan för en ökad takt i klimatanpassningsarbetet – Johan Anderberg, generaldirektör, Statens geotekniska institut Det kommunala perspektivet på klimatanpassning – Halmstads kommun – Anna Fallkvist, kommunråd, ordförande KS, Samhällsbyggnadsutskott,

Ystad Strandskog, badhytter

Stormöte, 2 mars & 31 maj 2022

Stormötet 2022 planerades ursprungligen som en fysisk konferens 2-3 mars i Halmstad. På grund av rådande pandemiläge i början av 2022 bestämdes att mötet skulle delas upp i ett digitalt tillfälle 2 mars och ett fysiskt möte 31 maj.

Ystad Strandskog, badhytter

Stormöte med workshop, 21-22 jan 2020

Dokumentation från Stormöte för Regional Kustsamverkan i Malmö 21-22 januari 2020: Syntes från stormötet 21-22 januari 2020 – med resultat från workshop och sammanfattning av diskussioner och panelsamtal Urval av press om stormötet: Presentationer dag 1: Presentationer dag 2: