Stormöte, 2 mars & 31 maj 2022

Stormötet 2022 planerades ursprungligen som en fysisk konferens 2-3 mars i Halmstad. På grund av rådande pandemiläge i början av 2022 bestämdes att mötet skulle delas upp i ett digitalt tillfälle 2 mars och ett fysiskt möte 31 maj.

Sammanfattning RKS Stormöte 2022

Sammanfattning RKS Stormöte 2022 Digital del


2022-05-31 Fysisk del av stormötet

Fokus för den fysiska delen av mötet var att sprida kunskap genom extern föreläsare, att ge möjlighet till nätverkande och kontaktskapande efter två år av pandemi, att genomföra fältbesök längs stranden i Halmstad och att i workshopformat identifiera hur vi alla kan bidra med att öka takten i implementeringen av klimatanpassningsarbetet.

RKS Stormöte Halmstad 2022 – Presentation av Sebastian Bokhari Irminger

Klimatanpassning i en politisk kontext – M Granberg – Presentation av Mikael Granberg

Gruppernas Post-it

RKS Enkätsvar 2022 – sammanställning av svar som inkom i enkäten som cirkulerades inför stormötet

Svarsrapport RKS-enkät 2022 – fördjupning i inkomna svar, inkl fritextsvar


2022-03-02 Digital del av stormötet

Fokus för den digitala delen av mötet var att presentera ett urval av resultat som har tillkommit sedan RKS årsmöte 2021, samt att blicka framåt mot vilka tankar som finns för arbete under 2022.

1 Intro – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

2 MSB Ökade statsbidrag – Presenterad av Erik Bern, MSB

3 SGI Delegationen för Göta älv – Presenterad av Per Bolin, SGI

4 SGU Exempel tillgängliga underlag – Presenterad av Johan Nyberg, SGU

5 Kommunala avgifter som finansiering för anpassningsåtgärder – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

6 Fjärranalysens potential att stödja kustzonsförvaltning – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

7 Uppdateringar i vågportal – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

8 Forskningsprojekt SISLER – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI

9 Lst Skåne Reflektioner från 2021 med blick framåt – Presenterad av Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne

10 Inför möte i Halmstad – Presenterad av Sebastian Bokhari Irminger, SGI