Stormöte med workshop, 21-22 jan 2020

Dokumentation från Stormöte för Regional Kustsamverkan i Malmö 21-22 januari 2020:

Syntes från stormötet 21-22 januari 2020 – med resultat från workshop och sammanfattning av diskussioner och panelsamtal


Urval av press om stormötet:


Presentationer dag 1:


Presentationer dag 2: