Möte Regional Kustsamverkan Skåne Halland, 28 maj 2018

Dokumentation från möte med KSO, Regionråd i Kustkommunerna i Skåne och Halland den 28 maj 2018:

Inbjudan Regional Kustsamverkan Skåne/Halland 28 maj 2018

Sammanfattning av mötet 28 maj 2018