Aktiviteter

Ystad Strandskog, badhytter
2023

Stormöte, 10-11 maj 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar. Sammanfattning RKS stormöte 2023

Ystad Strandskog, badhytter

Stormöte, 10-11 maj 2023

Regional kustsamverkan Skåne Halland höll stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg. Tema för årets stormöte var samverkan och naturbaserade lösningar. Sammanfattning RKS stormöte 2023 Underlag från mötet: Program Ny organisationsstruktur Samverkan för en ökad takt i klimatanpassningsarbetet – Johan Anderberg, generaldirektör, Statens geotekniska institut Det kommunala perspektivet på klimatanpassning – Halmstads kommun – Anna Fallkvist, kommunråd, ordförande KS, Samhällsbyggnadsutskott,