Kustmöte 2023

Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Landskrona stad och Erosions- skadecentrum (EC) bjuder in till Kustmöte 2023 i Landskrona, 4 oktober 11:30 – 5 oktober 16:00. Uppdatering: Presentationerna finns nu på SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/Forskning–larande/kurser-och-seminarier/kursutbud/kustmote/presentationer-kustmote-2023/ Årets konferens uppmärksammar strategier för att hantera kustnära kulturarv och befintlig bebyggelse i ett förändrat klimat. Vi kommer att belysa utmaningar […]

Fjärranalysens potential för kustzonsförvaltning, SWECO, mars 2022

Kusten är ett dynamiskt system där erosion och ackumulation medför en kontinuerlig omformning av landskapet. Detta kan skapa problem för bebyggelse och infrastruktur belagd i kustzonen, och av denna anledning är det viktigt att följa och övervaka kustens utveckling. I dagsläget är det vanligt att förändringar i kustzonen utreds genom manuell kartläggning av strand- och vegetationslinjer baserat på ortofoton.