Metoder för övervakning av sandstränder, 2019

Länsstyrelsen Skåne beskriver i denna rapport olika metoder för att mäta sandstränder med syfte att dokumentera deras förändring över tid. Till rapporten finns protokoll som sammanfattar viktiga metadata att samla till mätningar, för att göra data mer användbar i framtiden och som kan hjälpa till vid harmonisering av mätningar.

Beskrivning Regional kustsamverkan Skåne Halland, september 2019

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, och Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit initiativ till att starta upp Regional kustsamverkan. Båda länens kommuner och enskilda har idag problem med att hantera stigande havsnivå, erosion och översvämning.