Metoder för övervakning av sandstränder, 2019

Rapport länk:

Länsstyrelsen Skåne – Metoder för övervakning av sandstränder

Sammanfattning:

Länsstyrelsen Skåne beskriver i denna rapport olika metoder för att mäta sandstränder med syfte att dokumentera deras förändring över tid. Till rapporten finns protokoll som sammanfattar viktiga metadata att samla till mätningar, för att göra data mer användbar i framtiden och som kan hjälpa till vid harmonisering av mätningar. Rapporten har delvis finansierats av SMHI och delar av innehållet har tagits fram i samarbete med SGI och Regional kustsamverkan.