Rapport om kustnära sedimentdynamik, mars 2020

För att bedriva ett bra arbete med kustzons- och fysisk planering samt lyckas med åtgärder mot erosion och översvämning behövs kunskap om kustmorfologi och hur tillhörande sedimentdynamik och sedimenttransport vid kusten fungerar. I Sverige finns ett uttalat behov av denna kunskap, vilken idag är mycket bristfällig. Detta gäller både för dagens och framtida högre havsnivåer orsakade av klimatförändringar.

Metoder för övervakning av sandstränder, 2019

Länsstyrelsen Skåne beskriver i denna rapport olika metoder för att mäta sandstränder med syfte att dokumentera deras förändring över tid. Till rapporten finns protokoll som sammanfattar viktiga metadata att samla till mätningar, för att göra data mer användbar i framtiden och som kan hjälpa till vid harmonisering av mätningar.