Projekt – Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag om framtida grundvattennivåer längs kusten i Skåne och Halland. Länsstyrelserna i Skåne och Halland startade tillsammans med SGI och SGU under 2018 samverkansformen Regional kustsamverkan för Skåne och Halland (RKS).

Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer – Regional kustsamverkan Skåne Halland (regionalkustsamverkanskanehalland.se)