Slutkonferens Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger, 6 dec

gräs, stolpe, taggtråd

Välkomna till slutkonferens inom projektet ”Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger” som initierats av Regional kustsamverkan Skåne Halland. Projektet har slutkonferens i Helsingborg den 6 december. Länk till anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser—skane/2023-10-26-framtida-grundvattennivaer-i-kustzonen-nar-havet-stiger—slutkonferens.html För mer information om projektet: https://www.regionalkustsamverkanskanehalland.se/framtida-grundvattennivaer-i-kustzonen-till-foljd-av-stigande-havsnivaer/