Save the date – Stormöte 2023

Save the date!

Regional kustsamverkan Skåne Halland
Stormöte 2023
10-11 maj, Helsingborg


Regional kustsamverkan Skåne Halland bjuder in till årets stormöte den 10-11 maj i Helsingborg.
Tema för årets stormöte är samverkan och naturbaserade lösningar.

Dagarna kommer bjuda på inspirerande föreläsningar och workshops, samt spännande fältbesök. Vi planerar även för att representant från ansvarigt departement ska medverka med information och dialog kring aktuella frågor.

Målgrupp för stormötet är du som arbetar med eller är berörd av klimatförändringar i kustnära områden.
För ett givande möte ser vi gärna att både politiker och tjänstepersoner deltar.

Mer information kommer inom kort, men boka redan nu upp datumen 10-11 maj i din kalender!