Vanlig sida 2 H1

Sidmallen ”Vanlig sida” är målet för besökaren. Sidan skall innehålla den information besökaren letat efter och kunna ge svar på besökarens frågor.

Tänk på att göra sidan användarvänlig och tillgänglig för alla.

Undvik att försöka få med så mycket information på så liten yta som möjligt. Användarvänliga hemsidor jobbar tvärtom med extra luft. Distanselement kan användas för att skapa luft runt särskilt viktiga element.

Skriv beskrivande rubriker, använd generöst med underrubriker och dela upp textstyckena så att de inte blir för långa. Bryt gärna upp löptexten med listor och bilder.

Skriv tydliga länkar. Användaren skall kunna förstå vad som händer när man klickar på länken. Placera inte länkar för nära varandra. Det skall vara lätt att klicka på en länk även om man använder mobilen.

Lägg till beskrivande text för innehåll som inte är text så att besökare som är beroende av till exempel skärmläsare kan ta del av innehållet. Var noga med att sätta alternativ text för bilder.

Och framför allt, använd enkelt, vårdat och begripligt språk. Skriv inte långa och invecklade meningar. Tänk efter före, vem skall läsa din text? Skriv för mottagaren.