Anmälan är öppen till stormötet 2023!

Regional kustsamverkan Skåne Halland bjuder in till stormöte den 10-11 maj 2023 på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg.

Tema för årets stormöte är samverkan och naturbaserade lösningar.

Målgrupp för stormötet är du som arbetar med eller är berörd av klimatförändringar i kustnära områden, t.ex. politiker och tjänstepersoner, regioner, statliga myndigheter, läroverk, konsulter, intresse- och branschorganisationer.

För ett givande möte ser vi gärna att både politiker och tjänstepersoner deltar.

Arrangörer för stormötet är Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens Geotekniska Institut och Sveriges Geologiska Undersökning.

Läs mer och anmäl er via vårt kalendarium: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser—skane/2023-03-17-regional-kustsamverkan-skane-halland.html

Sista anmälningsdag är 2023-04-23.

Mycket välkomna till stormötet i maj!

Vänliga hälsningar

Arbetsgruppen för Regional kustsamverkan